شرایط ثبت نام:
  1. برای درج در مجموعه مقالات، برای هر مقاله پذیرفته شده یک ثبت نام كامل غیر دانشجویی باید انجام شود. به این ترتیب اگر مقاله ای تنها یک ثبت نام کننده دانشجو داشته باشد، باید مبلغ ثبت نام کامل را پرداخت کند.
  2. اگر نویسنده ای بیش از یک مقاله پذیرفته شده دارد، می بایست به ازای هر یک از آنها یک ثبت نام کامل را پرداخت نماید.
  3. برای استفاده از تخفیف دانشجویی معرفی نامه از دانشگاه و یا کارت معتبر دانشجویی نیاز است.
  4. اعضای IEEE از ۲۰% تخفیف برخوردار می باشند.
  5. برای بهره مندی از ۲۰% تخفیف عضویت در IEEE کارت عضویت معتبر ملاک خواهد بود.
نحوه ثبت نام:
  1. جهت پرداخت هزینه ثبت نام به صورت الکترونیکی اینجا را کلیک کنید.
  2. برای اطلاعات بیشتر با mmwatt [at] aut.ac.ir تماس بگیرید.
هزینه ثبت نام (ریال)
هزینه دانشجوییهزینه ثبت نام عادی
تا تاریخ
10 آذر 97
بعد از تاریخ
10 آذر 97
تا تاریخ
10 آذر 97
بعد از تاریخ
10 آذر 97
1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000