کمیته ها

كمیته برگزار كننده

دکتر حيدرعلي طالبي
رئیس کنفرانس
رئيس دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميرکبير
دکتر عبدالعلي عبدي پور
دبیر كنفرانس
دكتر احد توكلی
رئیس قطب علمی سیستمهای مخابرات رادیویی فرکانس بالا
دکتر جواد فیض
رئیس قطب علمی سیستمهای الکترومغناطیسی کاربردی
دکتر محمود کمره اي
دبیر كمیته علمی
دکتر غلامرضا مرادي
دبیر كمیته اجرایی
دکتر قرباني
مسئول نمایشگاه
دکتر رشيد ميرزاوند بروجني – دکتر ليلا يوسفي
مسئول روابط بین المللی
دکتر فرهاد آزادي نمين
مسئول کارگاههای آموزشی
دکتر پريسا دهخدا و دکتر اميرنادر عسکرپور
مسئول کمیته ارتباطات، انتشارات و انفورماتیک
دکتر غلامحسین ریاحی دهکردی
مسئول کمیته توسعه و پشتیبانی

کمیته علمی

 • دکتر فرهاد آزادی نمین (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر مهدی احمدی بروجنی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر جواد احمدی شکوه (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
 • دکتر کامبیز افروز (دانشگاه کرمان)
 • دکتر حمزه بیرانوند (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر وحید پوراحمدی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر احد توکلی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر سید محمد حسن جوادزاده (دانشگاه شاهد)
 • دکتر امین خواصی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر پریسا دهخدا (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر مجتبی دهملائیان (دانشگاه تهران)
 • دکتر جلیل راشد محصل (دانشگاه تهران)
 • دکتر ابوالقاسم زید آبادی نژاد (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر محمود شاه آبادی (دانشگاه تهران)
 • دکتر رضا صراف شیرازی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر رضا صفیان (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر عبدالعلی عبدی پور (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر امیرنادر عسکرپور (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر محمد جواد عمادی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر محسن غفاری میاب (دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر رضا فرجی دانا (دانشگاه تهران)
 • دکتر زهرا قطان کاشانی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیر)
 • دکتر علیرضا قلی پور (دانشگاه شهید بهشتی )
 • دکتر ایاز قربانی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر محمود کمره ای (دانشگاه تهران)
 • دکتر نصرت گرانپایه (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین)
 • دکتر محمود محمد طاهری (دانشگاه تهران)
 • دکتر کریم محمدپوراقدم (دانشگاه تهران)
 • دکتر عباس محمدی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر غلامرضا مرادی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر محسن معزی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر محمد معماریان (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر خشایار مهرانی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر اسفندیار مهرشاهی (دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر مسعود موحدی (دانشگاه یزد)
 • دکتر رشید میرزاوند (دانشگاه آلبرتا)
 • دکتر محمد نشاط (دانشگاه تهران)
 • دکتر محمد حسن نشاطی (دانشگاه مشهد)
 • دکتر جواد نوری¬نیا (دانشگاه ارومیه)
 • دکتر لیلا یوسفی (دانشگاه تهران)

مشاوران بین المللی

Andrea Alù
University of Texas at Austin, United States
Mojgan Daneshmand
University of Alberta, Canada
Minoru Fujishima
University of Hiroshima, Japan
Kambiz Jamshidi
Technische Universitat Dresden, Germany
Mona Jarrahi
University of California, UCLA, United States
Hamed Majedi
University of Waterloo, Canada
Pedram Mousavi
University of Alberta, Canada
Omar Ramahi
University of Waterloo, Canada
Safieddin Safavi Naeini
University of Waterloo, Canada